Naam: Merk camera en type: Geboortedatum: Postcode en Woonplaats: Adres: Telefoonnummer: E-mail: Inschrijfformulier verzenden per email naar Fotostudio Geinoord

Nadat je op de knop verzenden klikt, verschijnt er een scherm met een beveiligingscode. Type in het venster deze code en klik op verzenden. Er verschijnt dan een formulier waar je kan zien dat de email is verzonden. Je sluit dit formulier door rechtsboven op het kruisje te klikken.

Hierbij schrijf ik me in voor de cursus Kennismaking met Photoshop

Betaling

Het verschuldigde bedrag voor de deze workshop ad € 175,00 zal binnen 14 dagen na inschrijving en in ieder geval 7 dagen voor aanvang van de cursus zijn overgemaakt op rekeningnummer: NL18RABO0303934875  t.n.v. Fotostudio Geinoord te Nieuwegein, onder vermelding van ”Kennismaking met Photoshop” en de datum van uw keus.

Pas na betaling van het bedrag voor de cursus/workshop is de inschrijving definitief.


Annulering

Bij annulering door cursist vindt geen restitutie plaats. Indien de cursus/workshop niet doorgaat in verband met te weinig deelnemers zal het reeds betaalde bedrag worden teruggestort.Na ontvangst van je inschrijving sturen wij jou een bevestigingsmail.

Kies hier de datum van uw keus: